โครงการ Riche Palce

Riche Place1

โครงการ Riche Plce1 เป็นโครงการสำหรับ ให้เช่า สำนักงาน โดยตั้งอยู่ใน ซอยพุทธบูชา 36 แยก 2

Riche Palce2 โครงการอาคารพาณิชย์

โครงการ Riche Palce 2 โครงการอาคารพาณิชย์ แบบโมเดิรน์ 3.5 ชั้น จำนวน 16 ยูนิต โดยแบ่งเป็น Zone Business 11 ยูนิต และ Zone Residence 5 ยูนิต สถานที่ตั้งอยู่ในซอยพุทธบูชา36 แยก 4